Online Etkinlik Katılım Formu

KHAS Mühendislik Kampları: Biyomolekül Atölyesi-4
28-29 Kasım 2022 18:00-19:30
28 Kasım 2022 18:00-19:30 Kanser Hücre Kültürünün Temelleri
29 Kasım 2022 18:00-19:30 Makromoleküllerde Yapı Tayin Yöntemleri